سامانه مدیریت و کنترل طرح ها و پروژه ها- سیمکا

عنوان: سامانه مدیریت و کنترل طرح ها و پروژه ها- سیمکا
شرکت: فن پرداز سامانه پایدار
آدرس سایت: fanpardaz.com
توضیحات:
ايجاد و توسعه ساختار شکست سازمان، قابليت تعريف ساختار شکست سازمان سيستمي مبتني بر استاندارد RBAC ، ايجاد، توسعه و مديريت سبد پروژه، تعريف ساختار منابع پروژه سازماني، تعريف و تعيين دسته بندي پروژه ها(Coding) ، تعريف و مديريت برنامه و اعتبارات سازماني، مديريت کاربران، مديريت بودجه هاي مصوب، تعريف و مديريت دريافتي هاي سازمان، تعريف پروژه هاي ابلاغي براساس ساختارهاي سازماني، ايجاد ساختارهاي قانوني پروژه، مديريت پرداخت هاي علي الحساب و پرداخت به پروژه براساس فازهاي پرداخت، قابليت تخصيص اعتبار به پروژه ها، مديريت تسويه حساب پروژه ها، تعريف برنامه زمانبندي پروژه تا سطح فعاليت، تخصيص منابع به پروژه، تعريف فازهاي قرارداد (موافقت نامه)، استخراج مسير بحراني پروژه، ثبت عملکرد پروژه توسط مدير پروژه، ثبت عملکرد پروژه توسط منابع پروژه، مديريت عملکرد منابع (Time Sheet) ، محاسبه پيشرفت برنامه اي، ثبت پيشرفت تاييد شده (ناظر يا کارفرما)، ارزيابي و نظارت پروژه توسط ناظر، ارائه گزارش ارزيابي توسط مدير پروژه، مديريت محصولات و مستندات، انواع گزارش مديريت پروژه، انواع گزارشات مديريت سبد پروژه، گزارشات نهادهاي فرادستي، گزارشات برنامه و بودجه، گزارشات سفارشي، ورود اطلاعات در قالب فايل EXEL ، ورود و خروج گانت پروژه در قالب MSP

آدرس مرکز رشد رویش

تهران، خیابان انقلاب، چهار راه کالج، کوچه سعیدی، پلاک 5- کد پستی 1599616313
شماره تماس: 02188930150 شماره فکس: 02188930157
آدرس ایمیل: info@rooyesh.ir

موقعیت جغرافیایی

تماس با ما

برای ثبت تماس خود اطلاعات درخواست شده را وارد کنید.